vrijdag 23 november 2007

Ark van Noach

De Ark van Noach en de doop, 2 verhalen in 1?

Patchwork is gemaakt tussen juli '01 en juli '02.
Ik wilde een abc-quilt maken, onderwerp Noach.
Ik vond 9 patronen, dus 9 letters:Noach, ark, duif, regenboog, leeuw, giraf,aap, beer,zebra.
'n Ander patronenboek gaf meer dieren.
Daarna bleven 7 letters over, c,e,i,j,q,w,x.
Daardoor ging ik verder lezen over 'tverhaal Noach in het OT en ontdekte dat ook in het NT van de bijbel over Noach gesproken wordt.
i-ikmensen Gen.6:5
q- Quo Vadis( Quo Vadis)
x-brede en smalle weg
e-engel(God sloot de deur)
w-woord (Hebreeuws teba=ark, en woord)
j-Jezus leven(Jezus wordt "Woord des levens"genoemd, Joh.1:4)
c-cora die het patchwork maakte en "In de ark is gegaan"( geloven in Jezus kruisdood voor mij)

Bleef oo over, ik had aa (aap) en ee(eend) ook gebruikt.
oo-Hebr. 12:2 Laat ons oog gericht zijn op Jezus.
-Joh.5:24 Wie Mijn woord hoort, en Hem gelooft die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven,
komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

Geen opmerkingen: